Παιδεία Ομογενών - DIASPORA Ηλεκτρονική Μάθηση Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση

Ελληνικά English Οικοσελίδα - Home Page sitemap Εισαγωγή στο σύστημα Διαχείρισης. Για Διαχειριστές ΜΟΝΟ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Selected Papers CLC5_5ο ΔΙΕΘΝEΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, 1-3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 Σταυροδρόμι Γλωσσών & Πολιτισμών: Γλώσσες και πολιτισμοί στο σχολείο και στην οικογένεια

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο Πανεπιστήμιο Κρήτης

... >>


ΣΥΜΠΟΣΙΟ 29-30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου

ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Συμπόσιο 29-30 Οκτωβρίου 2010
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
Ρέθυμνο - 74100
Μεταβάσεις και επιλογές στην Ελληνική Εκπαίδευση 
... >>


ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

7-8 ΜΑΪΟΥ 2010ΣΥΜΠΟΣΙΟ 30 Ιουνίου 1 Ιουλίου 2006

"Θέατρο, Διασπορά και Εκπαίδευση"ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

Ρέθυμνο: 24-25 Οκτ. 2003ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
 "
Εκπαιδευτικό Υλικό για την Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας"   19 - 21 Νοεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη Ρέθυμνο

... >>


ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ: Έρευνα και Διδασκαλία

Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, 4 - 6 Ιουλίου 2003

Το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ) οργανώνει διεθνές συνέδριο στα πλαίσια του έργου «Παιδεία Ομογενών», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στόχος του συνεδρίου είναι η συζήτηση και διασαφήνιση θεμάτων και ζητημάτων που αφορούν στην ιστοριογραφία της νεοελληνικής διασποράς και στη διδασκαλία της ιστορίας της νεοελληνικής διασποράς.

Οι θεματικοί άξονες του συνεδρίου είναι οι ακόλουθοι:

1.   Ρεύματα μετανάστευσης ελληνικών πληθυσμών και εγκατάσταση στις χώρες υποδοχής (15ος-20ς αιώνας): Προβλήματα έρευνας και ερμηνείας .

2.   Κοινωνική, θρησκευτική, πολιτιστική, οικονομική και πολιτική οργάνωση των παροικιών.

3.   Οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ένταξη στις κοινωνίες υποδοχής.

4.   Η διδασκαλία της ιστορίας της νεοελληνικής διασποράς στο εθνικό κέντρο και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ομογένειας: Παιδαγωγικά και επιστημολογικά ζητήματα.

Για καθένα από τους παραπάνω άξονες θα εισηγηθούν προσκεκλημένοι έλληνες και ξένοι ομιλητές, από την Ελλάδα και προπάντων από την ελληνική διασπορά.

Εισηγητές
Εκτός των προσκεκλημένων ομιλητών παρέχεται η δυνατότητα σε ειδικούς επιστήμονες -ερευνητές να συμμετάσχουν ως εισηγητές στο συνέδριο. Οι εισηγήσεις μπορούν να κινούνται σ’ έναν από τους παραπάνω τέσσερις άξονες και σε μία ή και περισσότερες παροικίες ή χώρες διαμονής των Ελλήνων της διασποράς και να αναφέρονται σε χρονικές περιόδους από τα μέσα του 15ου αιώνα μέχρι σήμερα, δηλαδή στην «ιστορική» και στη «μεταναστευτική διασπορά».

Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν με εισήγηση στο συνέδριο καλούνται να υποβάλουν μια περίληψη της εισήγησής τους έκτασης δύο (2) σελίδων, δηλώνοντας συγχρόνως τον θεματικό άξονα που αυτή εντάσσεται. Διάρκεια εισήγησης 20΄.

Μαζί με την περίληψη της εισήγησης υποβάλλεται και σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Ως καταληκτήρια ημερομηνία υποβολής των περιλήψεων των εισηγήσεων ορίζεται  η 21η Φεβρουαρίου 2003.

Συμμετοχή στο συνέδριο
Εκτός των εισηγητών μπορούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο χωρίς εισήγηση: ειδικοί, επιστήμονες, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές, εκπαιδευτικοί, ομογενείς, παλιννοστούντες καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος. Γλώσσα του συνεδρίου θα είναι η Ελληνική και σ’ ορισμένες περιπτώσεις και η Αγγλική.
Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την 30η Απριλίου 2003, μέσω ταχυδρομείου ή μέσω του διαδικτύου.

Γλώσσα του συνεδρίου θα είναι η Ελληνική και σ' ορισμένες περιπτώσεις και η Αγγλική.

Οι μη προσκεκλημένοι εισηγητές, καθώς και οι λοιποί σύνεδροι καλύπτουν οι ίδιοι τα έξοδα τους.

Οι σύνεδροι έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας www.uoc.gr/diaspora ή www.ediamme.edc.uoc.gr για θέματα που αφορούν: στο πρόγραμμα του συνεδρίου, σε μέσα μεταφοράς από και προς το Ρέθυμνο, στα ξενοδοχεία της πόλης κ.λπ.

 

... >>


ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: Εκπαιδευτικό Υλικό για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ΓλώσσαςΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ : 29 Ιουνίου - 1 Ιουλίου 2007

Παγκοσμιοποίηση και ελληνική διασπορά

  ... >>


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΌ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)
Πανεπιστημιούπολη, Ρέθυμνο 741 00 - ΚΡΗΤΗ, τηλ. 2831077605,77624, 77599 - fax:2831077636 - email:ediamme@edc.uoc.gr

Copyright © 2004 - 2005   Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.  σχεδιασμός - ανάπτυξη : Αναγνωστάκης Σίμος, Πετράκη Κυριακή υλοποίηση: Hotsoft.gr